Lekcja historii i pokaz filmów o Janie Karskim dla studentów I roku bezpieczeństwa państwa w ramach obchodów Roku Jana Karskiego. Studenci I roku bezpieczeństwa państwa – nowego kierunku prowadzonego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu – wzięli udział w obchodach Roku Jana Karskiego.

Dyrektor biblioteki mgr Zenona Mrożek powitała studentów oraz podkreśliła fakt ustanowienia przez Sejm RP rok 2014 Rokiem Jana Karskiego. Z tej też okazji biblioteka upowszechniła wiedzę o dokonaniach polskiego kuriera. Biblioteka PWSZ przygotowała pokazy filmów oraz wystawę zdjęć i książek „Jan Karski, wojna, decydenci i…szpiedzy”. Studenci poznali historię emisariusza rządu polskiego, który otrzymał zadanie specjalne – poinformowanie rządów państw zachodnich o sytuacji w ogarniętej wojną Polsce, a w szczególności o sytuacji Żydów uwięzionych w gettach i obozach koncentracyjnych. Karski, narażając własne życie, przedostał się do getta żydowskiego i do obozu w Izbicy i relacje z powierzonej misji przekazał osobiście m.in. prezydentowi Stanów Zjednoczonych – Franklinowi D. Rooseveltowi. Dwa filmy – „Jan Karski i jego czasy” oraz komiksowa wersja wydarzeń „Posłaniec z piekła”- otrzymane w darze od Muzeum Historii Polski w Warszawie, przybliżyły studentom postać Jana Karskiego, jak również skomplikowaną sytuację polityczną czasów II wojny światowej. Po pokazie oraz obejrzeniu wystawy odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez dr Rajmunda Morawskiego.

Tekst: mgr Dorota Mucha