Z okazji obchodów Roku Janusza Korczaka 2012 prowadzony był biblioteczny blog „Janusz Korczak w Bibliotece PWSZ” poświęcony jego życiu i twórczości. Prezentowana była bibliografia książek i artykułów z czasopism dostępnych w Bibliotece PWSZ jak również inne uroczystości uświetniające postać wybitnego pedagoga. Wejście na bloga.

– Sam pomysł powstał spontanicznie. Zadałyśmy sobie pytanie – a może by tak promować literaturę, pisarzy i zbiory biblioteki w zupełnie nowy sposób? – tłumaczy Dorota Mucha z PWSZ w Raciborzu, jedna z założycielek bloga. Chciałybyśmy zaprezentować dorobek autorski Janusza Korczaka, przybliżyć jego idee. A więc dlaczego blog? Przede
 wszystkim dlatego, że ta forma przekazu ma charakter „żywy”, dynamiczny, zmieniający się. Graficznie blog nawiązuje przecież do notatnika i kalendarza. Ta „ciągła” forma pozwoliła nam na dodawanie kolejnych ciekawych informacji o inicjatywach wydawniczych, których podczas trwania Roku Janusza Korczaka nie brakowało. Podjęto ciekawe projekty wznowienia pisanych dla dzieci dzieł Korczaka. Takie tytuły, jak „Król Maciuś Pierwszy” oraz „Kajtuś Czarodziej” zyskały nową oprawę grafczną dzięki znakomitym, wielokrotnie nagradzanym, polskim ilustratorom. Tyle napisano już o Januszu Korczaku. Czy można dodać coś więcej na temat „Starego Doktora”? Owszem, udowodniły to najnowsze biografe, m.in. Joanny Olczak-Ronikier „Korczak – próba biografi”, która również znalazła się w zbiorach naszej Biblioteki. A trzeba przyznać, że znajdują się tam jeszcze inne, prawdziwe perełki. Oprócz dzieł pedagogicznych, biografi, książek dla dzieci, oraz artykułów, dostępnych w Czytelni Czasopism i publikowanych na łamach czasopism pedagogicznych, Biblioteka PWSZ w Raciborzu posiada również unikatową publikację „Jak kochać dzieci. Internat. Kolonje letnie”, wydaną jeszcze za życia autora, w 1920 roku, w Warszawie. Książka ta znajduje się w zbiorach specjalnych Biblioteki, które nie są wypożyczane czy udostępniane użytkownikom. Broszurowa, skromna oprawa i duży stopień zniszczenia dodatkowo uniemożliwiają jej udostępnianie. Zostały wykonane i zamieszczone na blogu skany tej publikacji i w taki sposób zaprezentowałyśmy ją szerszej publiczności.

W trakcie trwania całego Roku Korczaka przedstawiłyśmy niemal wszystkie ciekawe inicjatywy, od wystaw poczynając, na premierze musicalu kończąc. Na bieżąco informowałyśmy o wszystkich nowościach, które zostały zakupione przez naszą Bibliotekę, a także tych, które ukazały się na rynku wydawniczym. Zamieszczone zostały skany wszystkich artykułów z czasopism, które opublikowano w 2012 r., a także bibliografa artykułów z czasopism za lata 2005-2012. Na blogu znalazły się również linki do najciekawszych inicjatyw i stron WWW towarzyszących obchodom oraz poświęconych postaci Janusza Korczaka. Ale to nie wszystko – w kręgu naszych zainteresowań znalazła się także działalność poświęcona dzieciom, ich prawom i ochronie najmłodszych przed przemocą. Promujemy więc takie inicjatywy, jak te podejmowane m.in. przez Fundację Dzieci Niczyje czy Fundację Kidprotect, na uwagę zasługuje tu również strona WWW Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, stworzona z myślą o dzieciach i powołująca do życia postać Psa Sznupka – dziecięcego opiekuna. Dzięki kontaktowi z Biurem Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie uzyskałyśmy ponadto cenne materiały – plakaty promujące Rok Korczaka oraz materiały multimedialne na temat ochrony praw dziecka – „Stary Doktor i prawa dziecka”. Na blogu zamieściłyśmy także filmy poświęcone Korczakowi pt. „Król dzieci” oraz zdjęcia z wystaw bogatych zbiorów naszej Biblioteki. Obchody Roku Korczaka zakończyliśmy organizacją spotkania. „Nie ma dzieci – są ludzie” (informowaliśmy o nim w poprzednim numerze „Eunomii” – red.). Studenci edukacji elementarnej przedstawili program artystyczny poświęcony Pedagogowi, oprócz tego goście mieli możliwość obejrzenia wystawy książek dostępnych w Bibliotece. Za pomocą elektronicznych narzędzi i wykorzystując nowoczesne media, chciałyśmy na nowo przybliżyć postać Janusza Korczaka, w szczególności studentom edukacji elementarnej. Mamy nadzieję, że nam się udało. Twórcami projektu są: Dorota Mucha i Katarzyna Zwolińska.