Test systemu Legalis Administracja.

Biblioteka PWSZ zaprasza pracowników administracji, wykładowców oraz studentów do testowania bazy Legalis Administracja. Legalis Administracja to system Wydawnictwa C.H. Beck. Umożliwia dostęp do bazy prawa, komentarzy, rozwiązań z praktyki i poradni eksperckiej, co zapewnia sprawne działanie jednostki i kontrolę procedur administracyjnych.

System stanowi wsparcie w takich obszarach, jak m.in.finanse publiczne, księgowość i podatki, zatrudnienie, postępowanie administracyjne i egzekucyjne, organizacja i ustrój urzędu, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, prawo budowlane i nieruchomości, informacja publiczna, zamówienia publiczne.

Test potrwa do 02 – 16.12.2016 r.

Więcej informacji w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki PWSZ

tel. 32/415 50 20 wew. 172

biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl