Szanowni studenci pierwszego roku!

Przypominamy, że 18 lutego 2024 r. mija termin odbycia zaliczenia przysposobienia bibliotecznego w formie online dla studentów pierwszego roku Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Jego celem jest prezentacja zasad funkcjonowania Biblioteki ANS w Raciborzu oraz przygotowanie studentów do aktywnego korzystania z jej zbiorów.

Zajęcia odbywają się w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy Moodle. W dowolnym czasie można zalogować się do systemu i wziąć udział w szkoleniu. Pozytywne rozwiązanie testu stanowi podstawę dokonania wpisu.

Studenci, którzy odbyli zajęcia z przysposobienia bibliotecznego w Akademii Nauk Stosowanych (dawniej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej) w Raciborzu w ostatnich pięciu latach i kontynuują tu studia, są zwolnieni z odbycia ponownego szkolenia. Prosimy o przekazanie takich informacji na adres mailowy: biblioteka@akademiarac.edu.pl , w celu przepisania zaliczenia na bieżący rok akademicki.

Link do strony internetowej szkolenia bibliotecznego https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/szkolenie-biblioteczne-on-line/

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
ul. Akademicka 1,
47-400 Racibórz,
tel. (32) 415 50 20 wew. 120,
e-mail: biblioteka@akademiarac.edu.pl