RELACJA FOTOGRAFICZNA ZE SPOTKANIA AUTORSKIEGO Z KATARZYNĄ GRUCHOT, AUTORKĄ KSIĄŻKI PIONIERZY RACIBORSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA

RELACJA FOTOGRAFICZNA Z PROMOCJI KSIĄŻKI DR ESTERY JASITY LITERATURA JAKO OKNO NA ŚWIAT. MONOGRAFIA WOLFGANGA BITTNERA, POŁĄCZONEJ Z WARSZTATAMI O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI PISARZA