Błoto słodsze niż miód:  głosy komunistycznej Albanii

M. Rejmer

Warszawa: Wydawnictwo Czarne 2018

Błoto słodsze niż miód to opowieść o kraju udręczonym terrorem Envera Hoxhy, dyktatora, który po zerwaniu sojuszy z Jugosławią, Związkiem Radzieckim i Chinami uwierzył, że Albania może stać się samowystarczalną twierdzą komunizmu. O ludziach z dnia na dzień skazywanych na zesłanie, tylko dlatego że urodzili się w niewłaściwej rodzinie lub szeptem w czterech ścianach próbowali samodzielnie myśleć. O krwawych buntach w obozach pracy, tragicznych ucieczkach z kraju zamienionego w bunkier, o życiorysach ofiarowanych na ołtarzu ideologicznego raju i o tych, którzy je miażdżyli, nie bacząc na konsekwencje.

Układając opowieści swoich bohaterów w chór przejmujących głosów, autorka odsłania fragment najczarniejszego okresu w historii Albanii i zapisuje kolejną kartę w księdze upadku wartości humanistycznych XX wieku.

Zło

J. Guillou

Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 2012

Czternastoletni Erik chodzi do szkoły podstawowej w Sztokholmie. Nie jest to jednak beztroskie dzieciństwo. Chłopiec zarówno w domu jak i szkole doświadcza przemocy. Także nowa szkoła z internatem nie spełnia nadziei na lepsze życie – panuje w niej kult siły, donosicielstwa, lizusostwa. Według tych zasad Erik nie chce żyć. Dwa lata piekła sprawiają, że chłopak postanawia z całą determinacją przeciwstawiać się okrucieństwu, tym bardziej że w jednym z kolegów znajduje partnera do rozważań na temat natury zła. Wraca do domu ze świadomością, że teraz już wszystko zależy od niego. Musi jeszcze tylko załatwić sprawę z ojcem…

Powieść Guillou, po części autobiograficzna, nie jest wyłącznie opisem aktów przemocy. Jej bohater nieustannie próbuje poznać istotę zła, jego przyczyny, uzmysławiając sobie, że pleni się ono bujnie tam, gdzie nikt nie stawia mu oporu. To świetnie napisana książka o niebywale aktualnej problematyce. Czyta się ją z zapartym tchem – i narastającą grozą.

Mali bogowie: o znieczulicy polskich lekarzy

P. Reszka

Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne 2017

KTO NAS LECZY? Sfrustrowani, nieprzytomnie zmęczeni po czterdziestu ośmiu godzinach dyżuru lekarze. My mamy wrażenie, że są tylko bezdusz­nymi maszynami do zarabiania pieniędzy. Oni, że stali się zakładnikami systemu, który niszczy wszel­kie przejawy empatii. Paweł Reszka, autor bestsel­lerowej Chciwości, rozmawia z wieloma lekarzami. Sam zatrudnił się w szpitalu jako sanitariusz, żeby dowiedzieć się, dlaczego system ochrony zdrowia jest tak bezwzględny, każe pacjentom odbijać się o mur obojętności, a lekarzom traktować pracę jak paskudny obowiązek. Oto, co zobaczył i usłyszał.

Zrównoważony Rozwój – Sustainable Development – Debiut Naukowy – T. 10

Red. nauk. H. Kretek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2019

Kaplica zamkowa w Raciborzu: perła gotyku i pomnik dziejowy

G. Wawoczny

Racibórz: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW 2016

Opracowanie porusza następujące zagadnienia związane z kaplicą pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego na zamku w Raciborzu: kaplica jako perła gotyku i pomnik dziejowy, władcy Raciborza wobec idei zjednoczenia Polski – tło historyczne poprzedzające powstanie kaplicy, kolegiata raciborska jako wotum dziękczynne biskupa wrocławskiego Tomasza II, symbolika patrocinium kaplicy oraz dzieje kolegiaty raciborskiej (do 1416 roku) i kaplicy zamkowej. W formie aneksów zawarto opracowania Marii Filipowicz (Kraków), poświęcone architekturze zabytku oraz jej przekształceniom. Całość w formacie B5, w twardej oprawie, na papierze kredowym, z licznymi fotografiami i reprodukcjami, w tym kolorowymi. Wydane z okazji uroczystego oddania kaplicy po renowacji (17.06.2016)

Rezerwat Łężczok – perła śląskiej przyrody

Czerwionka-Leszczyny: Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Vectra” 2012

„Rezerwat Łężczok – perła śląskiej przyrody”, to album poświęcony wyjątkowemu miejscu.

Łężczok – utworzony w 1957 roku, na 420 hektarach skupia wiele chronionych gatunków ptaków i roślin. To miejsce, które od lat jest perłą śląskiej przyrody, zachwyca naukowców, turystów i mieszkańców regionu. Łężczok przetrwał wiele lat i wciąż pozostaje największą atrakcją przyrodniczą Śląska. W każdej części rezerwatu znajdziemy inne atrakcje przyrodnicze, od wysp po rzadko spotykane gatunki ptaków. Nic więc dziwnego, że dla wielu mieszkańców Śląska, leśników i naukowców Łężczok stanowi ogromne źródło wiedzy. Tą wiedzą dzielą się na łamach tej książki.

Kobiety ze Śląska

K. Siwczyk

Czerwionka-Leszczyny: Agencja Reklamowo-Wydawnicza VECTRA 2018

Dziesięć wyjątkowych kobiet ze Śląska. Każda osiągnęła wielki sukces. Piosenkarki Anna Wyszkoni, Katarzyna Groniec i Kasia Moś, Miss Polonia Karina Wojciechowska, aktorka Jolanta Fraszyńska, bizneswoman Marta Frank, pisarka Anna Diewit-Meller, prezenterki i dziennikarki Agnieszka Hyży i Anna Popek oraz finalista Master Chefa Kinga Paruzel – wszystkie bohaterki tej książki podkreślają, że Śląsk zajmuje w ich sercu ważne miejsce. Dziesięć niezwykłych rozmów, dzięki którym poznasz bliżej śląskie kobiety sukcesu.

Kolarstwo: podstawy treningu

D. Lau

Warszawa: Wydawnictwo Buk Rower 2012

Autor postanowił opisać w jednej publikacji niemal wszystkie aspekty treningu kolarskiego od anatomii i biomechaniki człowieka po przygotowanie sprzętu, technikę jazdy czy szczegółowe przygotowanie planów treningowych. Książka przeznaczona jest zarówno dla adeptów rozpoczynających przygodę z kolarstwem, jak i dla zawodników myślących o sportowym rozwoju i zoptymalizowaniu treningów.

Piłkarskie widowisko sportowe: wybrane zagadnienia organizacyjne, prawne i profilaktyczne

M. Zawartka

Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego 2017

Niniejsza książka składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział „Kibic i pseudokibice jako uczestnicy „widowisk sportowych” obejmuje trzy podrozdziały. Dokonano w nich konceptualizacji pojęć „chuligaństwo”, „chuligan”, „pseudokibic”. Drugi rozdział opracowania dotyczy instytucjonalno-prawnych i organizacyjnych aspektów piłkarskich widowisk sportowych. Omówiono w nim kwestie międzynarodowych regulacji prawnych odnoszących się do problemu chuligaństwa stadionowego (kontekst historyczny oraz regulacje Rady Europy. W rozdziale trzecim skupiono się na instytucji stewarda i spottersa oraz ich wpływie na organizację piłkarskiego widowiska sportowego. Rola stewarda w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa organizacji widowisk sportowych została przedstawiona poprzez wskazanie instytucjonalnych uwarunkowań stewardingu w Europie oraz w Polsce. Rozdział IV „Podstawy zarządzanie organizacją bezpieczeństwa na polskich stadionach” zawiera informacje na temat ograniczenia ryzykownych zachowań podczas meczów piłkarskich w kontekście XVII ogólnopolskiej konferencji „Bezpieczny stadion”.

Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Red. nauk. J. Berbeka, K. Lipecki 

Warszawa: Wydawnictwo Difin 2019

Książka poświęcona jest ocenie fizycznej aktywności młodych ludzi. Szczególna uwaga skoncentrowana jest na aktywności w czasie wolnym, stąd też przedstawiona jest koncepcja czasu wolnego i sposobów jego wykorzystania. Drugim przedmiotem rozważań w książce są nowoczesne technologie, które zrewolucjonizowały życie człowieka we wszystkich dziedzinach, w tym także w zakresie aktywności fizycznej. Przedstawiono wyniki badań na temat wiodących urządzeń wsparcia aktywności sportowo–rekreacyjnej oraz najpopularniejsze wykorzystywane aplikacje mobilne, jak również częstotliwość korzystania z nich. Wskazano zależności pomiędzy poziomem aktywności fizycznej a zakresem korzystania z technologii.

Pedagogika: podręcznik akademicki

Red. nauk. Z. Kwieciński, B. Śliwerski

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2019

W trzech modułach podręcznika opisano zagadnienia dotyczące:

 • Pedagogiki jako nauki – zarysowano tu zwięźle historię wychowania i myśli pedagogicznej oraz opisano podstawowe subdyscypliny pedagogiki: dydaktykę ogólną, pedagogikę wczesnej edukacji, pedagogikę społeczną, mediów, młodzieży, porównawczą, filozofię edukacji oraz pedagogikę specjalną. Tę część zamykają syntetyczne analizy paradygmatów badań pedagogicznych – jakościowych i ilościowych.
 • Prądów i kierunków współczesnej myśli pedagogicznej – w tej części przybliżono główne założenia takich nurtów, jak pedagogika personalistyczna, krytyczna, emancypacyjna, ekologiczna, anarchistyczna czy międzykulturowa.
 • Pedagogiki reform edukacyjnych – tu Czytelnik znajdzie między innymi informacje na temat pedagogiki Marii Montessori, Janusza Korczaka, planu daltońskiego, pedagogiki waldorfskiej, a także szczegółowe omówienia reform edukacyjnych w Polsce prowadzonych od lat 70. ubiegłego wieku.

A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: a Revision of Bloom’s 

L. W. Anderson et al.

Harlow: Pearson 2014

Drawing heavily from Bloom’s Taxonomy, this new book helps teachers understand and implement a standards-based curriculum. An extraordinary group of cognitive psychologists, curriculum specialists, teacher-educators, and researchers have developed a two-dimensional framework, focusing on knowledge and cognitive processes, that defines what students are expected to learn in school. A series of vignettes-written by and for teachers-illustrates how to use this unique framework. A revision only in the sense that it builds on the original framework, it is a completely new manuscript in both text and organization. Its two-dimensional framework interrelates knowledge with the cognitive processes students use to gain and work with knowledge. Together, these define the goals, curriculum standards, and objectives students are expected to learn. The framework facilitates the exploration of curriculums from four perspectives-what is intended to be taught, how it is to be taught, how learning is to be assessed, and how well the intended aims, instruction and assessments are aligned for effective education. This „revisited” framework allows you to connect learning from all these perspectives. This „Professional Edition” includes an additional section („The Taxonomy in Perspective,”) which is not available in the „Revisited for Teachers” edition of the book.

Edukacja zdrowotna: podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka

Red. nauk. B. Woynarowska

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2017

„Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka” to kompendium wiedzy dotyczące kształtowania kompetencji umożliwiających ludziom dbanie o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. W pierwszej części podręcznika omówiono teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, nakreślono jej etyczne aspekty, opisano role i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną oraz przedstawiono metodykę jej prowadzenia. Druga – praktyczna część – dotyczy wybranych obszarów tematycznych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. W tej sekcji, wzbogaconej o gotowe scenariusze zajęć, poruszono zagadnienia związane z edukacją w zakresie:

– dbałości o ciało
– zdrowia psychicznego
– żywienia
– aktywności fizycznej
– bezpieczeństwa
– zdrowia seksualnego
– zapobiegania zachowaniom ryzykownym
– bycia aktywnym pacjentem.

Osobne rozdziały poświęcono edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach sieci. Cz. 1. Kompendium wiedzy teoretycznej

A. Górka-Chowaniec

Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego 2017

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach sieci. Cz. 2. Studium przypadku

A. Górka-Chowaniec

Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego 2018

 

Gospodarka turystyczna

Red. nauk. A. Panasiuk

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

Podręcznik akademicki zawierający kompleksową wiedzę na temat gospodarki turystycznej. Szczególną uwagę poświęcono aspektom jakości, mającym obecnie decydujące znaczenie w walce konkurencyjnej na rynku usług turystycznych.

Autorzy omawiają kolejno:

 • podstawy teoretyczne i terminologię,
 • problemy jakości w gospodarce turystycznej,
 • przewozy turystyczne,
 • hotelarstwo i gastronomię,
 • biura podróży,
 • inne formy obsługi ruchu turystycznego,
 • gospodarkę lokalną i regionalną,
 • jakość produktu wybranych form gospodarki turystycznej.

Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

M. Kranc

Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2018

W obecnej rzeczywistości dostrzega się wzrost zachowań dewiacyjnych wśród różnych grup wiekowych, co sprawia, że nie maleje zainteresowanie poszukiwaniem skutecznych sposobów ich eliminowania i zapobiegania. […]

W kręgu powyższych, społecznie i pedagogicznie ważnych oraz aktualnych kwestii pozostają zagadnienia resocjalizacji instytucjonalnej młodzieży niedostosowanej społecznie, które są podejmowane przez dra Michała Kranca w niniejszej publikacji. Autor analizuje je pod kątem metodycznym dotyczącym formalno-prawnej organizacji, założeń teoretycznych odnoszących się do poszczególnych obszarów zadaniowych oraz sposobów ich osiągania. […]

Na podstawie dokonanych analiz formułuje także postulat o potrzebie modernizowania i reformowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Wskazania do proponowanych zmian organizacyjno-metodycznych przedstawia w autorskim opracowaniu, tj. Ramowym rozkładzie dnia pracy resocjalizacyjnej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz Podstawie programowej wychowania resocjalizacyjnego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych. […]

Ponadto należy podkreślić, że książka jest poznawczo wartościowa, wyróżnia ją bowiem praktyczna użyteczność dla potrzeb kształcenia i doskonalenia kadr placówek resocjalizacyjnych.

Z recenzji dr hab. Danuty Kowalczyk, prof. UO

Matki zabójczynie: teoretyczno-metodologiczny model badań nad zjawiskiem oraz możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych

A. Latoś

Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie teoretyczno-metodologicznego modelu badań nad zjawiskiem zabójstwa dziecka w rodzinie. Jednocześnie część ta w swoich założeniach ma być wprowadzeniem do kolejnych publikacji, które będą miały charakter empiryczny i będą prowadziły do zbudowania wieloczynnikowego modelu zabójstw dzieci.

First steps in business English: słownictwo i praktyczne wskazówki

R. Kozierkiewicz

Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2009

Książka prezentuje podstawową terminologię angielską stosowaną w różnych sytuacjach w świecie biznesu. Przedstawia najważniejsze terminy biznesowe oraz ich praktyczne użycie w naturalnych kontekstach. Książka zawiera: typowe zwroty i wyrażenia przydatne w korespondencji handlowej, urzędowej, bankowości i finansach; przykładowe wzory listów; zwroty użyteczne w prowadzeniu rozmów z klientami; zwroty stosowane w prezentacjach; skróty i akronimy stosowane w korespondencji biznesowej; omówienie różnic między British English i American English; omówienie typowych błędnych tłumaczeń; żarty o biznesie, biznesmenach i ekonomistach; angielsko-polski słownik terminów biznesowych.

First Steps in Financial English: słownictwo i praktyczne wskazówki

R. Kozierkiewicz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009

Kolejna książka w serii FIRST STEPS IN… przedstawia czytelnikowi podstawową terminologię angielską stosowaną w różnych sytuacjach w świecie finansów. Autor omawia ważne pojęcia finansowe takie jak: pieniądz, bankowość, budżet, kredyt, giełda, rachunkowość czy ubezpieczenia po polsku i po angielsku, zwraca uwagę na typowe błędne tłumaczenia, podaje przykłady żargonu stosowanego w finansach, a także idiomy związane z pieniądzem.

Współczesna powieść niemieckojęzyczna

R. Pokrywka

Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2018

Wprowadzenie do współczesnej – publikowanej po 2000 roku – powieści w języku niemieckim ma na celu sprowokowanie pytań o to, dlaczego w czasie przepojonym mitem „Nowego” nie wybuchły istotne literackie rewolucje, dlaczego kolejne generacje piszących nie dostarczyły dystynktywnych cech dla zjawisk literackich, dlaczego tak niezręcznie jest dziś mówić o epokach, tradycji, innowacji, epigonach i awangardzie, dlaczego wreszcie wzmożonej aktywności literackiej towarzyszą rozbieżne oczekiwania, nierzadko również dezorientacja czytelników. Intensywna produkcja i recepcja powieści spod znaku dyskursywnego pluralizmu zachęca do ujęcia relatywistycznego, w którym kwestiami centralnymi będą nie tylko wyrazista periodyzacja, autorki i autorzy, poetyka dzieł i stabilna genologia, ale także hierarchia pola literackiego, dynamika gatunków, sposoby czytania i klasyfikacji tekstów, oczekiwania recepcyjne, strategie wydawnicze, stanowiska krytyczne oraz tematy podejmowane przez współczesną powieść.
 

 

Laboratorium maszyn elektrycznych

W. Rams, J. Skwarczyński

Kraków: Wydawnictwo AGH 2009

Niniejszy skrypt przeznaczony jest dla studentów odbywających ćwiczenia  w ramach studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Obejmuje tematyką podstawowe maszyny elektryczne i transformatory.

 

Termodynamika

F. Strzelczyk

Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2014

 

Mechanika płynów

F. Strzelczyk

Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2015

 

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2012 = Krakow Photomonth Festival 2012

Red. J. Osiewicz-Lorenzutti

Kraków: Fundacja Sztuk Wizualnych 2012

Katalog Miesiąca Fotografii w Krakowie 2012.

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2013 = Krakowe Photomonth Festival 2013

Red. Joanna Osiewicz-Lorenzutti

Kraków: Fundacja Sztuk Wizualnych 2013

Katalog Miesiąca Fotografii w Krakowie 2013.

Pielęgniarstwo onkologiczne

Red. nauk. A. Koper

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2015

Książka zawiera kompleksowy i profesjonalny obraz pielęgniarskiej opieki onkologicznej. W podręczniku omówiono rolę pielęgniarki w profilaktyce i diagnostyce chorób nowotworowych oraz we wszystkich stosowanych obecnie terapiach onkologicznych, wyodrębniając przy tym procesy pielęgnacyjne przy schorzeniach podstawowych układów i narządów człowieka. W osobnym rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z opieką nad dzieckiem z nowotworem. Wiele miejsca poświęcono również opiece psychologicznej – choćby poprzez grupy wsparcia dla chorych z różnymi problemami onkologicznymi i rehabilitacji pacjenta . Ponadto poruszono problematykę opieki paliatywnej i terminalnej nad chorym oraz jego rodziną. Przybliżono też istotne działania podejmowane na rzecz rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego i zapewnienia jakości w tej dziedzinie.
Pozycja adresowana jest do studentów pielęgniarstwa i innych kierunków medycznych, a także do pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego.

Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

Do książki dołączona jest płyta CD.

Opieka nad osobami starszymi: przewodnik dla zespołu terapeutycznego

Red. nauk. M. Cybulski, E. Krajewska-Kułak

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2016

Publikacja stanowi kompendium wiedzy geriatryczno-gerontologicznej. Jest szczegółowym i wielodziedzinowym opracowaniem zbiorowym, ujmującym w jedną całość najważniejsze problemy dotyczące populacji osób starszych. Charakteryzuje się holistycznym ujęciem problemu starzenia się społeczeństwa.

Książka adresowana jest do osób, które w swojej pracy mają styczność z osobami starszymi – do lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, specjalistów zdrowia publicznego, opiekunów osób starszych. Będzie również przydatna dla studentów kierunków medycznych, psychologicznych i społecznych, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych czy uczestników różnego rodzaju kursów, szkoleń oraz warsztatów.

Pielęgniarstwo neurologiczne

Red. nauk. K. Jaracz, W. Kozubski

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2015

Jest to pierwszy, nowoczesny podręcznik, który uwzględnia aktualną wiedzę w dziedzinie neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego. Obejmuje zakres wiedzy zgodny z obowiązującym programem nauczania tego przedmiotu na uczelniach polskich i w krajach Unii Europejskiej.
Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza zawiera wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego, stanowiące podstawę do zrozumienia zaburzeń czynności układu nerwowego, a cześć druga – metody i procedury badania układu nerwowego, w tym tzw. badania dodatkowe. W części trzeciej omówiono szczegółowe zagadnienia dotyczące pielęgnowania pacjenta z najczęstszymi chorobami i zespołami neurologicznymi. Na końcu podręcznika zamieszczono wzór dokumentacji procesu pielęgnowania chorego neurologicznego oraz formularze klinimetrycznych narzędzi oceny pacjenta, wykorzystywane w specjalistycznej opiece pielęgniarskiej.
Publikacja jest adresowana do studentów pielęgniarstwa, ale może być również przydatna dla pielęgniarek pracujących na oddziałach neurologicznych oraz przygotowujących się do specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego.

Wojny Zachodu: interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie

Red. nau. M. Madej

Ostatnią wielką, zwycięską wojną Zachodu była zimna wojna. Po tym zwycięstwie zapowiadało się długie jego panowanie w porządku światowym.

I oto stała się rzecz nieoczekiwana. W pozimnowojennym ćwierćwieczu państwa zachodnie zdecydowały się na przeprowadzenie kilku interwencji zbrojnych, które przyspieszyły kres dominacji Zachodu w świecie. Paradoks tym większy, że właściwie wszystkie te wojny kończyły się militarnym zwycięstwem i zarazem polityczną porażką. 

Wojny Zachodu są pierwszą publikacją w świecie zachodnim, która w sposób całościowy i zgodnie z rygorami studiów strategicznych odnosi się do tego zjawiska. To książka ważna również dlatego, że Polska brała udział w kilku z analizowanych tu interwencji. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że stanie się niezbędną lekturą polityków i ich doradców, badaczy, studentów i komentatorów zajmujących się kluczowym zagadnieniem życia międzynarodowego, czyli użyciem siły w celach politycznych.

prof. dr hab. Michał Chorośnicki

Potęga militarna państwa i jej ekonomiczne aspekty

B. Stęplewski

Warszawa: Wydawnictwo Difin 2018

Książka przedstawia wybrane ważniejsze problemy ekonomiki bezpieczeństwa i wyposaża Czytelnika w podstawową wiedzę użyteczną do głębszego zrozumienia związków zachodzących między gospodarką a obronnością i bezpieczeństwem państwa głównie w ujęciu jego militarnej potęgi. Chodzi tu o wątki gospodarczo-obronne, które nie zawsze są pozytywnie rozumiane przez decydentów i opinię publiczną w naszym państwie, będącym w sojuszu polityczno-wojskowym NATO oraz gospodarczym w ramach Unii Europejskiej.

Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego

P. Grzebyk

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018

Książka Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego to pierwsza na polskim rynku monografia wskazująca dopuszczalne prawnie cele w konfliktach zbrojnych zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i niemiędzynarodowym. Omówiono w niej cele osobowe i rzeczowe przede wszystkim z perspektywy międzynarodowego prawa humanitarnego, a także praw człowieka oraz międzynarodowego prawa karnego. Lektura niniejszej książki odpowiada na pytania o legalność ataków na określone kategorie osób lub obiektów. Autorka wskazuje przy tym na podstawowe trudności w prawidłowej eliminacji celów wojskowych oraz możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu naruszenie prawa określającego cele w konfliktach zbrojnych. Monografia jest ważnym głosem w sprawie adekwatności regulacji prawa międzynarodowego do realiów współczesnych konfliktów zbrojnych.

Perspektywa wykresowa dla architektów

L.M. Suzin

Warszawa: Wydawnictwo Arkady 1998

Książka przeznaczona jest dla architektów i opracowana przez architekta. Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości dotyczące procesu widzenia, elementarne dane o metodach rzutowania niezbędne dla opanowania zagadnień związanych z perspektywą oraz omówienie podstawowych elementów i konstrukcji pespektywicznych.

Modele architektoniczne

J. Słyk

Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2018

Historyczny rodowód współczesnych modeli jest osią, wzdłuż której skomponowano pierwszą część książki. Zawarto w niej analizę funkcji i typologię reprezentacji wykorzystywanych w nauce, które dostarczyły argumentów wzmacniających tezę o uniwersalnym charakterze modeli myślowych. Konstrukcja formalna rozważań architektonicznych bliska jest bowiem procesom toczącym się w wielu innych dziedzinach, szczególnie tam, gdzie podłożem wnioskowania mogą być zagadnienia interpretowane za pomocą geometrii. W pracy przywołano wybrane przykłady historycznych modeli fizycznych. Oznaczono kroki milowe na drodze ewolucji technik reprezentacji. Zinterpretowano znaczenie odwzorowań świata rzeczywistego i autonomicznych kreacji przestrzennych. Szczegółowo przeanalizowano genezę modelu cyfrowego oraz etapy jego rozwoju istotne z punktu widzenia architektury.Drugą część książki poświęcono modelom bezpośrednio związanym ze sztuką kształtowania przestrzeni. Określono punkty zwrotne i kierunki rozwoju myśli. 

On the non-complete: on the non complete in visionary architecture

A. Bar-Eli

Saarbrucken: Lambert Academic Press

Architecture adopts a preference for completion, stability, and unified objects andconcepts. Reality, rather paradoxically, suggests partiality and discontinuity of space,experience, and conciseness. Unity, harmony, and finality compose the values accordingto which architecture is measured. The tendency and the urge to create according to thesevalues is referred to as the complete. Visionary architecture uses the same tools ofexpression as architecture, but is free from the consequences of the built. As such it canstand in a polar position to built architecture and suggest an opposing value system.Fragmentary, ruin-ness, and infinity – the work refers to this value system as Noncomplete.The research examines, through theoretical and visual examples, the concept of Noncompletearchitecture, tracing its existence in Visionary architectural history, and pointingout its main attributes. The research points it not merely as un-finished but rather as aneffort in establishing the work in a permanent state of incompletion.

Samorząd terytorialny

B. Dolnicki

Warszawa: Wolters Kluwer 2019

W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym on stale podlega, w tym m.in:

 • pojęcie i funkcje samorządu terytorialnego,
 • struktura i organizacja gminy,
 • ustrój powiatu oraz miasta na prawach powiatu,
 • struktura organizacyjna województwa samorządowego,
 • formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego,
 • zadania samorządu terytorialnego,
 • akta prawa miejscowego,
 • dochody oraz mienie jednostek samorządu terytorialnego,
 • ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy samorządowych,
 • nadzór nad samorządem terytorialnym.

Dodatkowo uwzględniono aktualne zagadnienia dotyczące dostępu do informacji publicznej, obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, odwołania wójta przed upływem kadencji, przyjmowania i rozpatrywania petycji, transmitowania i utrwalania obrad za pomocą urządzeń rejestrujących.

Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne

M. Kulesza, D. Sześciło

Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2013

Książka stanowi unikatowy na polskim rynku przegląd najważniejszych współczesnych koncepcji zarządzania publicznego, w tym nowego zarządzania publicznego (New Public Management) i governance. Zostały one przedstawione nie tylko od strony teoretycznej, ale też w oparciu o przykłady z praktyki administracji publicznej wielu państw. W opracowaniu znajdują się liczne nawiązania do zmian zachodzących w polskiej administracji publicznej od początku transformacji ustrojowej. Opisano też najważniejsze plany i projekty modernizacji polskiej administracji na najbliższe lata. Publikacja może być wykorzystywana przede wszystkim jako podręcznik akademicki do przedmiotu „zarządzanie publiczne”, a także jako lektura uzupełniająca z zakresu nauki o administracji publicznej. Jednocześnie może stanowić cenną pomoc zarówno dla teoretyków zarządzania publicznego i administracji publicznej, jak i praktyków – urzędników, menedżerów publicznych, polityków. Stan prawny na 30 października 2012 roku.

Wstęp do prawoznawstwa

J. Nowacki, Z. Tobor

Warszawa: Wolters Kluwer 2016

W podręczniku scharakteryzowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Autorzy wyjaśnili różnicę między przepisem prawnym a normą prawną, przedstawili sposoby powstawania prawa, omówili również terminy:

 • obowiązywanie prawa,
 • stosowanie prawa oraz argumentacja w procesie stosowania prawa,
 • wykładnia prawa,
 • a także wiele innych pojawiających się na każdym egzaminie ze wstępu do prawoznawstwa. 

W piątym wydaniu publikacji, znacznie zmienionym i poszerzonym, zaprezentowano wiele nowych zagadnień, w tym m.in.:

 • socjologię prawa,
 • etykę prawniczą,
 • prawo Unii Europejskiej,
 • dostęp do informacji prawnej.

Podręcznik cechuje krytyczne podejście do przedstawianych zagadnień, ich bogata dokumentacja oraz wykazywanie zależności różnych koncepcji od przyjmowanych założeń wartościujących. Do zalet pracy należą jasny i zrozumiały język, przejrzysty układ materiału oraz ilustrowanie omawianych problemów umiejętnie dobranymi przykładami. Analiza kwestii omawianych w książce została dokonana w kontekście obowiązujących przepisów prawa i praktyki orzeczniczej.