Żywienie w sporcie : kompletny przewodnik

A. Bean

Książka ta, napisana przez jedną z czołowych brytyjskich specjalistek od spraw żywienia w sporcie, doskonale przysłuży się zarówno każdemu amatorowi aktywnego trybu życia, jak i zawodnikom pragnącym osiągać lepsze wyniki w swoich dyscyplinach. Obecne polskie wydanie (oparte na siódmym angielskim z 2013 roku) autorka wzbogaciła o efekty najnowszych, nierzadko nowatorskich badań związanych ze zdrowiem i wydolnością sportową, nie pozostawiając bez odpowiedzi żadnych pytań czy wątpliwości. Można tu znaleźć praktyczne wskazówki w następujących kwestiach: jak zwiększyć wytrzymałość, siłę i wydolność organizmu, jak obliczyć zapotrzebowanie organizmu na kalorie, węglowodany oraz białka, jak poprawić sylwetkę, ile płynów wypijać i jak skutecznie nawodnić organizm.

Zysk i S-ka Wydawnictwo cop. 2014

Dietetyka : żywienie zdrowego i chorego człowieka

H. Ciborowska, A. Rudnicka

To już czwarte wydanie podręcznika cenionego przez studentów i adeptów dietetyki za jasność wywodu, ułatwiającą naukę, i wszechstronność. Zawiera on: • omówienie podstaw żywienia człowieka – od znaczenia składników odżywczych, przez unormowania prawne, po zagadnienia związane z innowacjami w naukach biologicznych • aktualną klasyfikację diet z ich szczegółowymi charakterystykami • omówienie zasad żywienia w wybranych stanach patologicznych (np. w zatruciach pokarmowych oraz chorobach nowotworowych i neurologicznych), a także żywienia dzieci zdrowych i chorych. Podręcznik odpowiada obowiązującemu programowi nauczania. Został zaktualizowany z uwzględnieniem opinii czytelników i w oparciu o wnioski z praktyki akademickiej.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2017

Bądź sprawny jak lampart : jak pozbyć się bólu, uniknąć kontuzji i zwiększyć sprawność

K. Starrett, G. Cordoza

Sprawdź, jak możesz przedłużyć karierę sportową, zapobiegać kontuzjom oraz zwiększyć możliwości swojego organizmu. Dowiedz się, jak wygrać z bólem i odblokować swój sportowy potencjał. Wszystko to możesz osiągnąć bez udziału lekarza, chiropraktyka, fizjoterapeuty czy masażysty! Po prostu… bądź sprawny jak lampart! Przeczytaj i krok po kroku naucz się, jak: poruszać się bezpiecznie i efektywnie w każdej sytuacji, zapewnić kręgosłupowi i stawom optymalną, stabilną pozycję, odtworzyć prawidłowe funkcjonowanie stawów i tkanek, przyspieszać regenerację po zawodach i treningach, właściwie wykonywać ćwiczenia siłowe, tworzyć i utrwalać efektywne wzorce ruchowe, także w życiu codziennym, leczyć najczęściej pojawiające się dolegliwości np. bóle barków czy zespół cieśni nadgarstka, zapobiegać często występującym kontuzjom lub je rehabilitować, stosować techniki mobilizacyjne, by pozbyć się problemów z kontrolą ruchu i niedoborem zakresu ruchu w stawach, poprawiać efektywność poruszania się przez spersonalizowane treningi mobilizacyjne.

Łódź : Galaktyka 2017

Wybrane zagadnienia z projektowania części i zespołów maszyn

B. Wysogląd

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Determinanty sukcesu sportowego młodych piłkarzy nożnych

B. Sitko, I. Ryguła, M. Kunicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Prawo organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego) : działalność gospodarcza organizacji pozarządowych

Red. J. Blicharz, L. Zacharko

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Pop goes the world. The linguistic picture od popular culture in Andy Warhol’s written works

A. Widota

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Zrównoważony rozwój = sustainable development : debiut naukowy 2017

 Red. J. Berezowski, H. A. Kretek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2018

Sztuka kadrowania : Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON : zarys działalności = The Art of framing : FOTON Student Artistic Reasearch Circle : outline of activities

 G. Habrom-Rokosz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Cichociemny „Frez” : Eugeniusz Stanisław Chyliński : 1915-1990

 A. Tomczyk

Książka „Cichociemny Frez” to opowieść o życiu i służbie por. Eugeniusza Chylińskiego, jednego ze spadochroniarzy Armii Krajowej, który po wojennej odysei przez Węgry, Jugosławię, Francję, Hiszpanię i Gibraltar dotarł na Wyspy Brytyjskie, gdzie zaproponowano mu udział w niezwykłej misji: skoku do okupowanej Polski po morderczym szkoleniu.

WAW 2018

Strategia zapobiegania urazom w siatkówce : kompendium wiedzy dla lekarzy sportowych, trenerów, trenerów przygotowania fizycznego, sportowych fizjoterapeutów, masażystów i zawodników

R. Biernat

Urazy towarzyszą aktywności człowieka od zawsze. Nie sposób ich uniknąć i jesteśmy na nie w jakimś stopniu skazani. Narząd ruchu człowieka, tak doskonały w swojej konstrukcji, często nie potrafi przeciwstawić się siłom, które pojawiają się podczas aktywności ruchowej, zarówno rekreacyjnej, jak i tej najwyższego wyczynu. Osiągnięcia nauki i codzienna praktyka pozwoliły na poznanie mechanizmów powstawania wielu urazów, i bardziej prawdopodobne jest podejmowanie skutecznych prób zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia. Każda dyscyplina sportowa ma swoją specyfikę i z niej właśnie wypływają określone zachowania zagrażające integralności tkanek. Swoją specyfikę ma również siatkówka. Z danych epidemiologicznych wynika, że wprawdzie state elementy gry, takie jak zagrywka i odbiór nie powodują ostrych kontuzji, ale przecież to, co fascynujące, to przede wszystkim akcje ofensywne, walka na siatce, l tutaj Liczba urazów jest niewspółmiernie większa. Podczas bloku, zeskoku po bloku czy po ataku występuje 68% kontuzji. Są to w 60% przypadków przykre i bolesne skręcenia stawu skokowego – absolutnie najczęściej pojawiający się rodzaj ostrego urazu. Powyższe dane oraz fakt, że z powodu kontuzji doznawanych podczas gry w siatkówkę rocznie 53% zawodników pauzuje ponad 2 dni wskazują na potrzebę doskonalenia profilaktyki urazów.

Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego 2010

Wspinaczka : praktyczny podręcznik

J. Long

Książka ta jest najdokładniejszym i najlepiej sprzedającym się podręcznikiem wspinaczki skalnej na świecie. Początkujących wspinaczy wprowadza w zagadnienia wspinaczki, a średnio zaawansowanym pozwala poszerzyć wiedzę o tym sporcie. Zawiera wszystkie podstawowe informacje – od etyki po technikę wspinania. Weteran wspinaczki skalnej John Long pisze językiem konkretnym, zwięzłym, a jednocześnie pełnym humoru, oferując z jednej strony wiedzę elementarną, z drugiej natomiast rozważnie wybrane subtelności o nowoczesnej wspinaczce skalnej w całym jej zróżnicowaniu. Zwraca szczególna uwagę na konieczność dbania o bezpieczeństwo i prostotę, dużo miejsca poświęca też zagadnieniom zakładania asekuracji i budowania solidnych stanowisk. Informacje zawarte w tym podręczniku – najnowsza, rzetelna wiedza na temat współczesnego wspinania – zostały zilustrowane ponad 400. zdjęciami i ilustracjami sprzętu, technik i metod treningowych.

Wydawnictwo RM 2017

Wydolność, somatyka i trening polskich hokeistów na lodzie w badaniach przekrojowych

T. Gabryś, Z. Stajak, A. Stanula, U. Szmatlan-Gabryś

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego 2016

Zbieram, poszukuję, badam : program wychowania przedszkolnego

 D. Dziamska, M. Buchnat

Program wychowania przedszkolnego „Zbieram, poszukuję, badam” autorstwa Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat stanowi podstawę do planowania pracy z dziećmi od najmłodszej do najstarszej grupy wiekowej.

Nowa Era 2017

Sam na sam z Bogiem

J. Korczak

Marek Michalak wprowadza czytelnika do literackiego dzieła Janusza Korczaka zwracając zarazem uwagę na to, że każda z zawartych w nim modlitw ma swoje odniesienie do praw dziecka, do jego tęsknot za tym, czego go pozbawiono czy samoświadomości własnej niedoskonałości oraz nadziei na bycie wysłuchanym. W każdej z nich „spinane są klamrą modlitwy” płynące z głębi duszy, osobistych doznań, doświadczanych wzruszeń i wyobraźni myśli, w których odsłania jedne z najgłębszych tajemnic własnej egzystencji.

Człowiek a turystyka : zarys socjologii turystyki

K. Przecławski

Książka zawiera m.in. rys historyczny turystyki, pojęcia, podziały, funkcje, przedmiot i zakres socjologii turystyki, turystyka jako czynnik przemian, turystyka a wychowanie, turystyka a młodzież, turystyka a etyka i religia.

 „Albis” 2004

Obsługa ruchu turystycznego : technik obsługi turystycznej. Cz. 1-3

M. Peć, I. Michniewicz

Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu „technik obsługi turystycznej” na poziomie technikum i szkoły policealnej. W części trzeciej podręcznika omówiono przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek (m. in. przepisy prawne, szkolenia, prawa i obowiązki, metodykę pracy, przepisy bezpieczeństwa i higienę pracy oraz podobieństwa i różnice obydwu zawodów) oraz różne formy ubezpieczeń i umów turystycznych.

 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2013

Kryminalistyka : zarys wykładu

 T. Hanausek

Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych. Celem opracowania jest przedstawienie syntezy problemów badawczych niezbędnych w zakresie przedmiotu, systemowo uporządkowanych i użytecznych z punktu widzenia pojmowanej sensu largo wiedzy prawniczej.

Wolters Kluwer Polska 2009

Kryminalistyka : przewodnik 

Red. D. Wilk

Niniejszy przewodnik po kryminalistyce zawiera przegląd podstawowych zagadnień z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej. Tak krótka publikacja nie mogła i jednocześnie nie miała na celu poruszyć wszystkich zagadnień związanych z kryminalistyką. Autorzy pracy – osoby związane z Katedrą Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – starali się przedstawić w formie przejrzystej i intuicyjnej dla czytelnika, a zarazem skondensowanej i nowoczesnej, najważniejsze elementy kryminalistyki, które są niezbędne dla zrozumienia współczesnego przebiegu procesu karnego, a w szczególności postępowania dowodowego oraz działań skierowanych na zwalczanie przestępczości.

  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 2013

Prawo karne

L. Gardocki

W dwudziestym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu karnego, dotyczące części ogólnej, jak i szczególnej. W podręczniku ,,Prawo karne” w części ogólnej omówiono kwestie związane z: zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających. Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości oraz obrotowi gospodarczemu.

Wydawnictwo C. H. Beck 2017

Skillful reading & writing 1 : teacher’s book

S. H. Hughes

Oxford : Macmillan Education 2017

Reading & Writing : targets 3 : student’s book

V. Evans, J. Dooley

Reading and Writing Targets 1, 2 i 3 to seria uzupełniająca podstawowy podręcznik kursowy. Każda z trzech części rozwija i integruje sprawności czytania i pisania od poziomu beginner do poziomu pre-intermediate. Przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestników kursów językowych. Doskonała do przygotowania do egzaminu maturalnego w części pisemnej.

 Express Publishing 2011

Programowanie robotów przemysłowych

W. Kaczmarek, J. Panasiuk

Ostatnia z serii książek, przygotowanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN z cyklu ROBOTYKA, przekazuje Czytelnikowi nowoczesną i aktualną wiedzę dotyczącej jednej z najbardziej rozwijających się technologii XXI wieku. Podręcznik zatytułowany Programowanie robotów przemysłowych systematyzuje w jednym tomie szeroką, choć trudno dostępną wiedzę z zakresu programowania robotów. Cała treść książki jest jednym wielkim ciągiem prezentacji przykładów opisujących krok po kroku zagadnienia związane z uruchomieniem, konfiguracją, jak i programowaniem robotów. W stosunku do istniejących obecnie opracowań czy też artykułów dotyczących programowania robotów, jest to pierwsza pozycja prezentująca te zagadnienia na przykładzie rozwiązań takich firm jak: ABB, FANUC, KUKA i MITSUBISHI. Książka stanowi więc kompendium robotyki, opisujące języki programowania z praktycznymi przykładami. Książka ze względu na praktyczność i sposób przekazu kierowana jest nie tylko do studentów automatyki i robotyki czy mechatroniki, ale również do praktyków programistów robotów, integratorów automatyki, inżynierów i wielu innych.

Wydawnictwo Naukowe PWN cop. 2017

Automatyka : podstawy teorii

 A. Dębowski

Pozycja ma charakter bardzo praktyczny, zawiera wiele przykładów obliczeniowych ilustrujących omawiane zagadnienia. Język matematyki używany do opisywania omawianych pojęć jest ograniczony do niezbędnego minimum, jednak pozwala Czytelnikom mniej wprawnym oswoić się z pewnym uniwersalnym sposobem spoglądania na powiązania informacyjne istniejące w wielu miejscach otaczającego nas świata. Książka ta stanowić może wstęp do dalszych studiów nad głębszym zrozumieniem zjawisk obserwowanych w złożonych układach dynamicznych, o bardziej skomplikowanych właściwościach elementów składowych i bardziej rozbudowanych połączeniach sygnałów niosących w sobie informację. Książka przeznaczona jest dla studentów kształcących się na uczelniach technicznych, w szczególności dla studentów automatyki, robotyki, mechatroniki, elektrotechniki. Może być także przydatna inżynierom oraz wszystkim zainteresowanym praktycznymi zastosowaniami technik informatycznych, którzy chcą zrozumieć zachowanie się rozmaitych systemów opartych na wymianie informacji w otaczającym nas świecie.

Warszawa : Wydawnictwo PWN 2016

Wytrzymałość materiałów dla mechaników : kurs inżynierski

 M. Klasztorny

Współczesne nauczanie przedmiotów kierunkowych na studiach technicznych jest dużym wyzwaniem, przede wszystkim ze względu na lawinowy przyrost wiedzy technicznej, konieczność włączania nowych przedmiotów do planów studiów, podział studiów na studia pierwszego stopnia (inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie), konieczność nauczania w systemie audiowizualnym ze względu na znaczne ograniczenia liczb godzin zajęć dydaktycznych w ramach poszczególnych przedmiotów. Niniejszy podręcznik akademicki jest przeznaczony do nauczania w systemie audiowizualnym przedmiotu Wytrzymałość Materiałów na studiach pierwszego stopnia. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Może stanowić pozycję uzupełniającą˛ dla studentów innych wydziałów uczelni technicznych. 

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 2013

Koszarowa 17 : grafika w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Red. M. Juda, A. Romaniuk

Kolejny tom z zaplanowanej serii jubileuszowej na 60. lecie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach stanowi monografię grafiki warsztatowej. Teksty autorstwa Danuty Wróblewskie, Henryka Wańka i Tadeusza Siary wprowadzają w specyfikę szkoły grafiki w Katowicach: jako sztuki związanej z konkretnym obszarem geograficznym oraz ośrodkiem akademickim – filią ASP w Krakowie, a później samodzielną uczelnią. Wywiady z kluczowymi osobami związanymi ze środowiskiem śląskich grafików przedstawiają różne warsztaty grafiki artystycznej oraz ich związek z dydaktyką, co w rzeczywistości buduje tożsamość uczelni. Część publikacji zawierająca prezentacje poszczególnych pracowni zawiera opis ich programu oraz najlepsze realizacje studenckie. Całości dopełniają opisy sylwetek 62 twórców, na które składają się biogramy artystów oraz ich wybrane prace. Bogato ilustrowana monografia w sposób interesujący, a czasami z poczuciem humoru, prezentuje dokonania śląskich artystów.

Akademia Sztuk Pięknych 2008

Dąbrówki 9 : wokół malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

 Red. J. Rykała, A. Kowalski

Publikacja prezentuje artystów malarzy związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, która powstała z przekształcenia filii ASP w Krakowie w samodzielną uczelnię. Pomimo, że filia była formalnie Wydziałem Grafiki, to wielu absolwentów wybierało inne środki wypowiedzi artystycznej. Śledząc ten proces, rozwijający się przez lata w katowickiej uczelni, biorąc pod uwagę zaskakująco dużą liczbę malarzy, absolwentów grafiki, analizując charakter tego malarstwa, można mówić o jego odrębności i specyfice w kategoriach ogólnopolskich. Cechy określające to zjawisko to przywiązanie do warsztatu, znacząca rola przekazu, uodpornienie na mody, a także (co wydaje się szczególnie interesujące) istnienie w relacji z grafiką – pisze we wstępie redaktor, prof. Jacek Rykała. Książka prezentuje tę śląską specyfikę w trzech częściach. Pierwszą stanowią wypowiedzi teoretyczno-historyczne, drugą – przedstawienie osiągnięć artystycznych wybranych twórców, trzecią – prezentacja pracowni kierunku malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Można w niej znaleźć również streszczenia tekstów w języku angielskim. Publikacja jest pierwszym wydawnictwem z serii prezentującej główne kierunki kształcenia w Uczelni.

Akademia Sztuk Pięknych 2006

Wprowadzenie do chirurgii : podręcznik dla studentów

E. Cipora

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka 2014

Pielęgniarstwo pediatryczne

Red. B. Pawlaczyk

Nowoczesny podręcznik Pielęgniarstwo pediatryczne pod redakcją naukową prof. dr hab. med. Bogusław Pawlaczyka, który jest kierownikiem Katedry Pielęgniarstwa Pediatrycznego AM w Poznaniu. Zespół autorski tworzą specjaliści – praktycy – wykładowcy z wydziałów pielęgniarskich z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Dzięki temu w całej publikacji aspekty pielęgniarskie łączą się z aspektami klinicznymi. Autorzy w książce Pielęgniarstwo pediatryczne określają jakże ważną rolę pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej oraz omawiają oczekiwania społeczne w stosunku do tej grupy zawodowej. Kładą nacisk na zagadnienia komunikowania się pielęgniarki z małymi pacjentami, ich rodzicami i opiekunami oraz szczegółowo opisują proces pielęgnowania dzieci.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2015

Prawo medyczne

 R. Kubiak

Książka Rafała Kubiaka pt. „Prawo medyczne” spełnia oczekiwania zarówno prawników, jak i lekarzy, a w pewnym zakresie także innych pracowników medycznych. Może być ona polecana również pacjentom zainteresowanym w szczególności zakresem przysługującym im praw. Stanowi bardzo rzetelne i napisane przystępnym językiem opracowanie wszystkich kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej w Polsce oraz prawa wykonywania zawodu lekarza i zasad jego wykonywania w kontekście obowiązków spoczywających na lekarzu w czasie udzielania świadczenia medycznego, którym odpowiadają określone prawa pacjenta. Omawia także podstawy legalności różnego rodzaju czynności medycznych, także takich, które nie mają charakteru leczniczego. W książce uwzględniony został aktualny stan prawny oraz najnowsze piśmiennictwo i orzecznictwo sądowe.

Wydawnictwo C.H. Beck 2017

Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian : zagrożenia, koncepcje, instytucje

Red. R. Kuźniar, Z. Lachowski

PISM 2003

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej

 M. Kaczmarski

Czy bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej jest zapewnione, skoro ponad połowa potrzebnych surowców pochodzi z importu? Publikacja Marcina Kaczmarskiego to dokładne opracowanie tego tematu. Unia Europejska importuje ponad połowę potrzebnych surowców energetycznych, jedna trzecia unijnej konsumpcji gazu ziemnego i jedna piąta zużycia ropy naftowej pochodzi z Federacji Rosyjskiej. Unijna debata o bezpieczeństwie w dużej mierze dotyczy odradzającej się na arenie międzynarodowej pozycji Rosji i jej wpływu na Unię. Autor analizuje zagrożenia i wyzwania dla unijnego bezpieczeństwa energetycznego, różne spojrzenia na tę problematykę w poszczególnych krajach europejskich, przedstawiając trzy kluczowe podejścia: geopolityczne – skupione na dywersyfikacji, liberalne – związane z budową jednolitego rynku energetycznego, oraz alternatywne – zakładające stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych.

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne cop. 2010

Publikacja wykładowcy PWSZ w Raciborzu

Ślady kryminalistyczne

J. Stojer Polańska

Kryminał, kryminalistyka, ślady na miejscu zdarzenia, włamania, kontaminacja i ciemna liczba przestępstw. Czy to, aby na pewno tematy dla dzieci? Tak, jeśli pisze o nich Joasia Stojer, nie tylko doktor kryminalistyki, wybitna specjalistka ale również fantastyczna mama i nasza ulubiona edukatorka. W książce w prosty, przystępny sposób przedstawia czytelnikom pojęcia z zakresu kryminalistyki, podaje definicje i odpowiednie dla dzieci przykłady, opisuje narzędzia pracy i wciąga w tajniki działań policji i kryminalistyka. Jej książka sprawi niezwykłą frajdę wszystkim wielbicielom Lassego i Mai, Sherlocka Holmesa i Herculesa Poirot. Młodzi detektywi uzbrojeni w taką wiedzę, rozwiążą zapewne niejedną kryminalną zagadkę

Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum 2018

Miasta przyszłości : w poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania i rozwoju

Red. A. Lutrzykowski

Procesy głębokich przemian kulturowych, technologicznych i politycznych są szczególnie widoczne w środowisku miejskim, szczególnie w wielkich miastach. One bowiem pełnią funkcje głównych ośrodków życia politycznego, nauki i kultury oraz biznesu. Tradycyjne metody oraz zasady organizowania i kierowania życiem zbiorowym współczesnych megapolis, ale i w znacznym stopniu mniejszych ośrodków, okazują się dziś wręcz bezużyteczne w obliczu problemów i nowych wyzwań cywilizacyjno-kulturowych. Także dotychczasowe teoretyczne modele zarządzania w tych środowiskach tracą swoją atrakcyjność i pragmatyczną przydatność. Zagadnienia te są przedmiotem licznych debat w wielu ośrodkach naukowych i gremiach politycznych na wszystkich kontynentach. Panuje podzielane powszechnie przekonanie, iż konieczne jest stworzenie nowych, adekwatnych wobec aktualnych i prognozowanych potrzeb, paradygmatów rozwoju miast przyszłości oraz narzędzi i metod stymulowania i zarządzania procesami postępu cywilizacyjno-kulturowego.
Książka ta stanowi zbiór naukowych refleksji teoretyków zajmujących się problematyką miast, zwłaszcza tzw. polityką miejską, oraz autorów-praktyków na co dzień rozwiązujących zadania związane bezpośrednio z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w środowisku miejskim.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2017

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

D. Dorska-Havaris

Praktyczny przewodnik, dzięki któremu każdy inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy i kierownik robót pozna swoje prawa i obowiązki na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Autorka opisuje podstawowe zadania inwestora: zorganizowanie procesu budowlanego oraz wybór projektanta i wykonawcy. Informuje, w jakich sytuacjach można odstąpić od przepisów budowlanych, i wymienia obiekty, które nie wymagają zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę. Przedstawia obowiązki i zasady dotyczące etapu realizacji obiektu budowlanego, a także wyjaśnia, kiedy budowę można uznać za zakończoną i w jakich okolicznościach wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Presscom 2013

Publikacja wykładowcy PWSZ w Raciborzu

Administracja : prawo administracyjne : część ogólna

 Red. J. Blicharz, L. Zacharko

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2018

Rynek, prywatyzacja, interes publiczny : wyzwania urynkowienia usług publicznych

D. Sześciło

Omówienie formułowanych w ramach nowego zarządzania publicznego sposobów zapewniania obywatelom najważniejszych usług publicznych. Nowego zarządzanie publiczne upowszechniło pogląd, że proste usługi komunalne, ale także edukacja czy ochrona zdrowia to zadania, które najlepiej zrealizują podmioty prywatne (biznes i sektor pozarządowy) wyłonione przez administrację w konkurencyjnych procedurach. Jak opisywał Tony Judt, takie podejście wyzwoliło nas z przekonania, że państwo gwarantuje najlepsze rozwiązanie wszystkich problemów. Coraz częściej zaczynamy jednak dostrzegać luki i ułomności w prorynkowym nastawieniu do zarządzania publicznego. Przekonujemy się, że potrzebne jest pragmatyczne i poparte doświadczeniem spojrzenie na dylemat: ile państwa, ile rynku w sferze usług publicznych. 

Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014

Prawo gospodarcze publiczne 

 Red. A. Powałowski 

Publikacja ,,Prawo gospodarcze publiczne” służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a następnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe staje się celowe kształtowanie ładu i pożądanego stanu prawnego i faktycznego w gospodarce, stosownie do potrzeb gospodarki oraz zgodnie z interesem publicznym.

Wydawnictwo C. H. Beck 2017