Wystawa w gablocie bibliotecznej. Zagrożenia i problemy współczesnej cywilizacji w zbiorach Biblioteki PWSZ.