Wystawa książek ze zbiorów Biblioteki PWSZ o tradycjach wielkanocnych.