Zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Andrzeja Sobocika „Książka w obiektywie”. Otwarciu towarzyszyć będzie wystawa najstarszych zbiorów Biblioteki PWSZ – Biblioteka PWSZ w Raciborzu – 10.01.2012 r. godz. 16.00

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,  zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Andrzeja Sobocika pt. „Książka w obiektywie”, prezentującej zdjęcia najstarszych książek w zbiorach Biblioteki. Andrzej Sobocik jest wiceprzewodniczącym Zarządu Studenckiego Koła Naukowego FOTON, studentem III roku kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność – obraz cyfrowy i fotograficzny i zdobywcą trzeciego miejsca w edycji konkursu fotograficznego Radia Plus w Opolu. Otwarciu towarzyszyć będzie wystawa najstarszych zbiorów Biblioteki, z których najstarsze dzieło pochodzi z 1804 roku. Prezentowane będą wspaniałe, głównie encyklopedyczne wydania książek oprawione w kunsztowne, kolekcjonerskie oprawy. Większość z nich została wydana w okresie międzywojennym przez legendarnych już wydawców, takich jak Michał Arct, Samuel Orgelbrand, Księgarnia i Dom Wydawniczy TEM (Trzaska, Evert i Michalski) oraz Samuel Bogumił Linde. Na co dzień dzieła te nie są udostępniane czytelnikom i wystawa oraz prezentacja zdjęć będą rzadką okazją do ich zobaczenia.