W dniach 30 maja do 3 czerwca 2022 roku Genowefa Rojek oraz Leszek Koncewicz (pracownicy Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu) uczestniczyli w Library Staff Week w Bibliotece Uniwersytetu w Ostrawie w ramach wyjazdu Erasmus +. Wśród uczestników wyjazdu byli również bibliotekarze z Belgii, Hiszpanii, Polski, Turcji i Węgier. Praktyka miała na celu zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem biblioteki uniwersyteckiej w Ostrawie oraz wymianą doświadczeń z innymi bibliotekami. Ponadto uczestnicy zaprezentowali własne miejsca pracy podczas wspólnych warsztatów. W trakcie wyjazdu pracownicy uczestniczyli w seminarium poświęconemu funkcjonowaniu Centrum Poradnictwa dla studentów oraz seminarium „W jaki sposób biblioteka uniwersytecka wspiera studentów w nauce”. W osobnym wykładzie zapoznano uczestników z systemem PARO, tj. robotem „foką” wspierającym seniorów w życiu codziennym w ramach polityki wsparcia seniorów. Podczas praktyki zorganizowano wycieczki po kampusie Uniwersytetu w Ostrawie oraz do Karwiny.

Zajęcia i wykłady były doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń uczestników, a także umożliwiły pozyskanie nowych kontaktów, obiecujących bliższą międzynarodową współpracę pomiędzy bibliotekami.

Pobyt w Ostrawie stanowił również ważny czynnik zawodowego rozwoju osobistego dla pracowników Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.