​Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu od 16.03.2023 r. będzie pełnić również funkcję ogólnodostępnej biblioteki służącej zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Raciborza i Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Placówka jest nowoczesną biblioteką naukową, która mieści się w murach Akademii Nauk Stosowanych (dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty zjazdowe od 9.00 do 13.00.

Biblioteka posiada szereg funkcjonalności pozwalających osobom z niepełnosprawnościami w pełni korzystać ze zbiorów i usług biblioteki.

Biblioteka gromadzi piśmiennictwo odpowiadające wszystkim kierunkom kształcenia realizowanym w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Zbiory mają charakter humanistyczny, społeczny, inżynieryjno-techniczny oraz obejmują dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Szczególną uwagę przywiązuje do gromadzenia literatury z architektury i urbanistyki, automatyki, inżynierii mechanicznej, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk medycznych (pielęgniarstwo), nauk o bezpieczeństwie, nauk o kulturze fizycznej, nauk o sztuce, nauk o zarządzaniu i jakości (zarządzanie i inżynieria produkcji), nauk o zdrowiu i nauk prawnych.

Biblioteka prowadzi własną stronę internetową https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/ na której publikuje bieżące informacje oraz prezentuje dostępne zasoby biblioteczne.  Czytelnicy mają możliwość pracy z multiwyszukiwarką INTEGRO, która daje możliwość przeszukiwania własnych zasobów bibliotecznych oraz pełnotekstowych zasobów elektronicznych baz danych. Księgozbiór biblioteczny w zależności od statusu czytelnika jest dostępny prezencyjnie (na miejscu) lub na zewnątrz.

Do dyspozycji wszystkich czytelników jest urządzenie samoobsługowe – książkomat, czynne w dniach i godzinach otwarcia głównego budynku Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Za pośrednictwem książkomatu można wypożyczać i zwracać materiały biblioteczne dostępne w wypożyczalni.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji kont czytelniczych!

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
ul. Akademicka 1
47-400 Racibórz
tel. 32 415-50-20 wew. 120
email: biblioteka@akademiarac.edu.pl
strona internetowa biblioteki: https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/
godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 17.00; soboty zjazdowe 9.00 – 13.00