Szanowni Państwo,

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu ma zaszczyt zaprosić Państwa na III Forum dla studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pn.

KSIĄŻKA BEZ BARIER

Spotkanie w formie online poprowadzą pracownicy Biblioteki ANS w Raciborzu na platformie Microsoft Teams.

W syntetyczny, a jednocześnie zrozumiały sposób, zaprezentujemy E-CZYTELNIĘ – katalog biblioteczny Integro z bogatą ofertą książek elektronicznych oraz omówimy dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki ANS w Raciborzu.

Forum odbędzie się 21 marca 2023 r. o godz. 16.00 na platformie MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa45656e7df3b44d1b38c212493ebb9d8%40thread.tacv2/1678883967724?context=%7b%22Tid%22%3a%22a0e9f84c-a8cb-4f28-8140-7516edc5f474%22%2c%22Oid%22%3a%2219684e31-a1cf-42a9-9142-3261d878ed26%22%7d  i jest wydarzeniem cyklicznym, mającym na celu wsparcie studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Serdecznie zapraszamy  do wzięcia udziału w forum.

 

Bliższych informacji udziela:

Biblioteka ANS w Raciborzu
Piotr Mucha
tel. 32 415 50 20 wew. 121
email: piotr.mucha@akademiarac.edu.pl