Biblioteka ANS w Raciborzu informuje, że otrzymała bezpłatny i nieograniczony dostęp testowy do baz Legal Source i Legal Collection firmy EBSCO.

Legal Source zawiera pełne teksty czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Baza zawiera ponad 1.000 czasopism pełnotekstowych oraz opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z wielu czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych oraz ponad 400 przeglądów prawnych. Baza  zapewnia dostęp do różnorodnych publikacji, o międzynarodowym zasięgu: artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wiele innych.

Tematyka bazy obejmuje: prawo administracyjne, prawo antymonopolowe, bankowość, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo karne, planowanie przestrzenne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, prawo lokalowe, korporacje międzynarodowe, prawo patentowe, poświadczenie autentyczności testamentu, papiery wartościowe, prawo podatkowe, rozporządzenia handlowe i wiele innych.

Dostęp do bazy Legal Source jest aktywny ze strony internetowej https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=lgs  od 04.05.2023 r. do  30.06.2023 r.

Legal Collection, baza zawierająca pełny tekst setek najbardziej cenionych czasopism prawniczych, jest cennym zasobem informacji na temat aktualnych zagadnień, studiów, myśli i trendów świata. Zawiera 30 aktywnych, pełnotekstowych czasopism typu non-open access, które nie są dostępne w żadnej wersji Academic Search. Oprócz pełnotekstowych czasopism, Legal Collection zawiera 300 pełnotekstowych recenzji prawniczych.

Dostęp do bazy Legal Collection jest aktywny ze strony internetowej https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns193315&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=lgh  od 04.05.2023 r. do  30.06.2023 r.

Z wymienionych baz użytkownicy mogą korzystać spoza sieci ANS w Raciborzu poprzez zdalny dostęp VPN https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/zdalny-dostep-do-e-zasobow-spoza-sieci-ans-w-raciborzu/

Osoby zainteresowane uruchomieniem zdalnego dostępu do zbiorów elektronicznych proszone są wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie formularza na skrzynkę e-mailową biblioteka@akademiarac.edu.pl   

 

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
ul. Akademicka 1,
47-400 Racibórz
tel.: (32) 415 50 20 wew. 120
e-mail: biblioteka@akademiarac.edu.pl