II FORUM DLA STUDENTÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI PN. CZYTANIE BEZ BARIER

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, przy współudziale Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych dr Danuty Zwolińskiej oraz Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom niepełnosprawnym w składzie: mgr Zofia Jędorowicz, mgr Beata Gawłowska i mgr Ewa Świerczek, zorganizowała 17.03.2022 r. II Forum dla studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pn. „Czytanie bez barier”. Zakres tematyczny spotkania jest kontynuacją dotychczas poruszanych kwestii, przede wszystkim dostępności biblioteki dla studentów z niepełnosprawnościami i realizowanych zadań w ramach usługi „Biblioteka bez barier”.

Na wstępie pracownicy biblioteki zapoznali uczestników spotkania z utworzoną strefą ciszy i integracji jako dobrego miejsca do pracy w bibliotece dla studentów z niepełnosprawnościami, zainteresowanych korzystaniem ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. Stworzona przestrzeń daje, przede wszystkim możliwość elastycznego aranżowania powierzchni, bez barier architektonicznych, dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami ruchu i sprzyjającej komfortowi pracy naukowej.

Następnie przedstawiono katalog on-line Integro, który umożliwia zamawianie zbiorów z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Aktualna wersja katalogu daje możliwość przeszukiwania zasobów lokalnego katalogu biblioteki z zastosowaniem wyszukiwania pełnotekstowego w bazach danych i platformach książek elektronicznych.

Uczestników spotkania zapoznano także z bogatymi zasobami elektronicznymi (bazy danych: Ibuk Libra, Legalis Administracja, multimedialna biblioteka cyfrowa Ebookpoint Biblio, EBSCO, Wirtualna Biblioteka Nauki), z których również można korzystać poza siecią Uczelni poprzez zdalny dostęp VPN.

Na zakończenie forum przypomniano o możliwości skorzystania z dotacji na zakup książek w ramach funduszu dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystania z indywidualnych szkoleń z wyszukiwania informacji.

Szanowni Państwo,

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ma zaszczyt zaprosić Państwa na II Forum dla studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pn.

CZYTANIE BEZ BARIER

Spotkanie w formie online poprowadzą pracownicy biblioteki PWSZ w Raciborzu na platformie Microsoft Teams.

W syntetyczny, a jednocześnie zrozumiały sposób,  zaprezentujemy katalog biblioteczny Integro z bogatą ofertą publikacji papierowych i elektronicznych oraz omówimy dostęp do zasobów elektronicznych biblioteki PWSZ w Raciborzu.

Forum odbędzie się 17 marca 2022 r. godz. 16.00 na platformie MS Teams i jest wydarzeniem cyklicznym, mającym na celu wsparcie studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Serdecznie zapraszamy  do wzięcia udziału w forum.

 

Bliższych informacji udziela:

Biblioteka PWSZ w Raciborzu

Katarzyna Zwolińska

tel. 32 415 50 20 wew. 120

email: katarzyna.zwolinska@pwsz.raciborz.edu.pl