W dniach od 22 do 26 kwietnia 2024 roku pracownicy Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu – Stanisława Furman oraz Piotr Mucha uczestniczyli w Staff Mobility for Training w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Opawie w ramach Programu Erasmus+. Praktyka miała na celu zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem biblioteki głównej Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, wymianą doświadczeń oraz nawiązaniem nowych kontaktów zawodowych i osobistych.

W trakcie wyjazdu zapoznano nas ze strukturą biblioteki głównej Uniwersytetu Śląskiego w Opawie oraz pracą poszczególnych działów. Oprowadzając nas po budynku biblioteki, zaprezentowano nam wszystkie zbiory i usługi biblioteczne. Ponadto omówiono dostępne elektroniczne zasoby informacyjne oraz zaprezentowano ich system biblioteczny. Mieliśmy również okazję zapoznać się systemem zarządzania danych badawczych, bibliografią akademicką oraz polityką otwartego dostępu na uczelni.

Podczas praktyki zorganizowano nam wizyty w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Karwinie, Bibliotece Muzeum Śląskiego w Opawie, Bibliotece Archiwum Śląskiego w Opawie oraz w Bibliotece Miejskiej w Opawie. We wszystkich placówkach zapoznano nas ze strukturą organizacyjną oraz zaprezentowano nam zbiory i usługi przez nie świadczone.

Na koniec wyjazdu zostaliśmy zaproszeni na zwiedzanie zamku i zamkowej biblioteki w Hradcu nad Moravicí oraz nowo zrekonstruowanej biblioteki miejskiej.

Wyjazd okazał się doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń między placówkami, a także umożliwił pozyskanie nowych kontaktów, obiecujących bliższą międzynarodową współpracę pomiędzy bibliotekami.

Pobyt w Opawie stanowił ważny czynnik zawodowego rozwoju dla pracowników Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.