Słowo wstępne
JM Rektora PWSZ
dr. Pawła Strózika

Szanowni Państwo!

Bieżący 2022 rok jest wyjątkowym czasem dla społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Jest to bowiem rok jubileuszowy. Świętujemy 20-lecie istnienia Uczelni, 20-lecie akademickości Raciborza. Przez te 20 lat Uczelnia wrosła w krajobraz miasta i stała się jego ważnym elementem, kształtującym i rozwijającym osoby i instytucje obecne w mieście i jego otoczeniu.

Publikacja, którą przedkładamy, z nadzieją na życzliwe przyjęcie, jest formą upamiętnienia tego godnego jubileuszu, formą podziękowania wszystkim Tym, którzy tworzyli Uczelnię, pracowali na rzecz Jej rozwoju i do dziś aktywnie Ją wspierają. Chcemy przypomnieć najważniejsze osobistości, istotne wydarzenia z historii placówki i mamy nadzieję na wywołanie pozytywnej refleksji na temat działalności naszej szkoły.

Publiczna uczenia zawodowa to szkoła wyższa realizująca zadania edukacyjne na potrzeby regionu, otoczenia społeczno-gospodarczego, kulturowego i sportowego. W przypadku PWSZ w Raciborzu zadaniem tym – zgodnie z misją – jest „wzbogacenie wiedzy oraz kształcenie wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki światowej”.

Dzisiaj, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, Uczelnia służy rozwojowi tej części województwa śląskiego i opolskiego, w której jest położona, poprzez oferowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Jej działalność jest osadzona statutowo w bogatych narodowych tradycjach akademickich, opartych na takich wartościach, jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy i umiejętności, poszanowanie podmiotowości człowieka, otwartość na nowe idee, rzetelność w upowszechnianiu wiedzy i umiejętności, poczucie odpowiedzialności za jakość dydaktyki.

Wstęp nie jest miejscem na przywoływanie wyliczeń statystycznych. Patrząc jednak na dane, trzeba powiedzieć, że historia PWSZ w Raciborzu to dwadzieścia pięknych i twórczych lat niezliczonych spotkań i wydarzeń, kreujących tożsamość Uczelni i definiujących Jej rolę w otoczeniu i służbie dla społeczeństwa.

Mam nadzieję, że ten pamiątkowy album, ilustrujący najważniejsze wydarzenia z historii raciborskiej Alma Mater, przybliży Państwu działalność placówki i uświadomi, jak potrzebną i odpowiedzialną funkcję pełni Uczelnia w mieście i regionie.

Życzę wszystkim przyjemnej lektury!
Rektor, dr Paweł Strózik