Wystawa „FOTOGRAFIA PRZYRODY – MIĘDZY DOKUMENTEM A KREACJĄ”

w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Autorzy zdjęć: Dawid Fus, Patrycja Sobczyk, Anna Grzenik
Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON