Informujemy studentów I roku Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu roku o obowiązku odbycia szkolenia bibliotecznego, którego celem jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Biblioteki ANS w Raciborzu oraz przygotowanie ich do aktywnego korzystania z jej zbiorów.

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku uprawnionych do korzystania z zasobów biblioteki odbywa się na platformie e-learningowej MOODLE.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia można uzyskać bezpośrednio w bibliotece, telefonicznie, mailowo lub na stronie internetowej https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/szkolenie-biblioteczne-on-line/

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

ul. Słowackiego 55,

47-400 Racibórz,

tel. (32) 415 50 20 wew. 120,

e-mail: biblioteka@akademiarac.edu.pl